Bản cài đặt APK cho game Luk88

Bản cài đặt Luk88 cho iPhone đã được đổi tên để vượt qua sự kiểm duyệt

HƯỚNG DẪN TẢI FILE CÀI ĐẶT

LUK88

BƯỚC 1

  • Bấm Tải Bản Cài Đặt tương ứng với điện thoại của bạn (Android hoặc iOS)
  •  Mở file vừa tải về
  • Với điện thoại Android, chọn "Cho phép cài đặt ứng dụng từ nguồn khác với CHPlay" đối với ứng dụng LUK88. Bấm chọn OK rồi chọn Cài Đặt.
  • Với điện thoại iPhone, bấm vào Cài Đặt - Cài đặt chung - Quản lý VPN & Thiết bị, sau đó chọn Ứng dụng doanh nghiệp tương ứng với game Luk88, rồi chọn Tin cậy.

BƯỚC 2

BƯỚC 3

  • Trở lại Màn hình chính.
  • Chọn biểu tượng LUK88 và chiến ngay.

GIỚI THIỆU

Liên hệ